پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 «فاطمه گودرزی» با پسرش در حضور سینمایی ها

آخرین خبر/ فاطمه گودرزی و پسرش در جشن منتقدان سینما.
عکس از هیلار حسینی