پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
شبنم مقدمی نوشت : بهانه ی پُست کردن این عکس ، یکی ذوق ِ جایزه گرفتن ِ دوست ِ قدیمی و برادر جانم ، فرهاد خان اصلانی ، در جشن منتقدین ،که شیرینی اش را هم خوردیم و کیف کردیم و بیشتر مبارک مان شد…یکی ذوق ِ همکاری مجدد در پروژه ی تازه…یکی هم ادامه ی اکران ِ فیلم “کلمبوس”،در سینماهای کشور، که این عکس مال ِ پشت ِ صحنه ی همین فیلم است. برای فرهاد، سلامتی و موفقیت آرزو می کنم.خدا حفظش کند برای ما و سینما.
 
 
 
 
شبنم مقدمی نوشت : بهانه ی پُست کردن این عکس ، یکی ذوق ِ جایزه گرفتن ِ دوست ِ قدیمی و برادر جانم ، فرهاد خان اصلانی ، در جشن منتقدین ،که شیرینی اش را هم خوردیم و کیف کردیم و بیشتر مبارک مان شد…یکی ذوق ِ همکاری مجدد در پروژه ی تازه…یکی هم ادامه ی اکران ِ فیلم “کلمبوس”،در سینماهای کشور، که این عکس مال ِ پشت ِ صحنه ی همین فیلم است. برای فرهاد، سلامتی و موفقیت آرزو می کنم.خدا حفظش کند برای ما و سینما.