پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

افسانه بایگان در اکران خصوصی “قانون مورفی” حضور داشت.  

افسانه بایگان در اکران خصوصی “قانون مورفی” حضور داشت.