پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 

 

بهنام بانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: حسین پناهی میگه: توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم خواندم سه عمودی یکی گفت بلند بگو گفتم یک کلمه سه حرفیه