پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
تبسم هاشمی با انتشار این عکس نوشت: جنگل حرا در قشم. اسم درختهاحرا بود. فوق العاده بود. قدیمی‌ترین درخت بیست هزار ساله بود. برگ درخت‌ها یک طرفش شور و یک طرفش شیرین بود