پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 
 

 

تصویر کمتر دیده شده هوایی از بنای تخت جمشید در شیراز