تیم ملی فوتبال بلژیک در بازی هیجان انگیز با دو گل روملو لوکاکو و دریس مرتنز با نتیجه سه بر صفر از سد پاناما گذشت تا در قامت یک مدعی ظاهر شود.

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما

گزارش تصویری دیدار بلژیک - پاناما