«شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه» رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز شنبه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیدار و گفت و گو کرد.