پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بدرقه رسمی و ترک تهران به مقصد نیویورک