علی خرم

علی خرم

نماینده پیشین ایران در سازمان ملل

 

 

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات

مقالات