نتایج جستجو :

  • گفت‌و‌گوی مثلث با علیرضا رحیمی

    علیرضا رحیمی ‌که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم است در گفت‌وگو با مثلث از برجام و ضرورت تصویبش می‌گوید. صحبت ما با او به اختلافات داخلی بر سر این توافق می‌رسد و او معتقد است این یک تصمیم فردی یا تصمیمی ‌که تنها منتسب به دولت باشد، نیست. وقتی پای صحبت به وحدت می‌رسد رحیمی ‌آن را یک ضرورت می‌داند و می‌گوید بهتر است دست از رجزخوانی‌های سیاسی برداریم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این مصاحبه است.

    |