نتایج جستجو :

  • در حاشیه لاتاری چه گذشت؟ در گفت وگو با محمدحسین مهدویان

    گفت‌وگوی ما با محمدحسین مهدویان در یک بعدازظهر زمستانی، در دفتر کارش آغاز شد. گپ و گفت پر‌حاشیه و گرمی‌که بیشتر از نقد شخصیت‌ها و تکنیک‌های سینمایی مهدویان، سراغ فکر را از او می‌گرفت. سراغِ ریشه لاتاری و داستان و سناریوی مهیج آن رفتیم و از مشغولیت‌های ذهنی مهدویان در این‌باره سوال کردیم‌؛ بحثی که شاید بیشتر از آنکه یک گفت‌وگوی سینمایی به حساب بیاید، یک اندیشه‌شناسی از سینمای مهدویان و ابراهیم امینی است. شرحی از این گفت وگوی داغ پیش روی شماست.

    |