عکس امروز نشنال جئوگرافیک چادر کوهنوردان در نوک قله کوه اما دابلام در هیمالیا را نشان می‌دهد.