در تصویر زیر انتقال یک بیمار با وانت در خیابان‌های شهر قم را می‌بینید.