سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان نوشت: بخش زیادی از تماس ها با آتش نشانی اصفهان در هفته های اخیر در خصوص اعلام وجود مار در منازل یا خودروها به ویژه در خانه های اطراف زاینده رود بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمد شریعتی اظهار داشت: با توجه به ذات خونسرد مار به طور معمول در سفرها و رفتن به مکان های گردشی، مار به داخل خودرو می‌رود و از این طریق به منزل راه پیدا می کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خشکی زاینده رود تاثیری در فراوانی تعداد مارها و همچنین رخنه کردن به منازل داشته است یا خیر، گفت: مجاورت زمین های کشاورزی با منازل مسکونی سبب شده که مارها به دلیل گرمای زمین به داخل منازل، پارکینگ ها و خودروها بروند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان در خصوص نحوه جمع آوری این مارها بعد از حضور در مکان اعلام شده از سوی مردم، گفت: در گذشته مارها را به اداره محیط زیست استان، تحویل می دادیم اما به دلیل بالا بودن فراوانی این موارد، در نهایت اقدام به آزادسازی مار در خارج از شهر می کنیم.

رخنه مار در خانه های اطراف زاینده رود بیشتر بوده است

وی در مورد مناطقی که بیشتر شاهد بروز چنین مواردی است نیز، ادامه داد: منازل کشاورزی به دلیل مجاورت با رودخانه زاینده رود و خانه هایی که در خیابان هایی مثل آتشگاه، زینبیه، اطراف شهرک امام حسین (ع) و اطراف خوراسگان واقع شده اند، بیشترین گزارش رخنه مار در منازل را داشته اند.

شریعتی با توصیه به شهروندان که بیضی بودن چشم و مثلثی بودن سر مار تنها نشانه‌های سمی بودن مار نیست، اضافه کرد: نمی توان گفت ماری که این مشخصات را ندارد سمی نیست و باید شهروندان بدانند به محض مشاهده مار با آتش نشانی تماس بگیرند و از انجام کارهای خودسرانه که باعث رفتن مار به مکان‌های غیر قابل دسترسی یا عصبانی شدن آن و مارگزیدگی می شود، دوری کنند.

46