پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 

 

تصویری ازجاده چالوس وقتی خاکی بود و خلوت؛ در سال ۱۳۴۳