پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از این تصاویر این سنجاب را در حال بلند کردن اجسام مینیاتوری و کوچک نشان می دهد. در یکی از این تصاویر مشاهده می شود این حیوان وزنه های چوبی دمبل مانند را مثل یک وزنه بردار از زمین بلند کرده و بالای سر برده است. در تصویر جالب دیگر این سنجاب در حالی که به هوا پریده و وزنه های چوبی را در دست دارد دیده می شود. این تصاویر آنقدر طبیعی به نظر می رسند که بیننده با دیدن آن تصور می کند این سنجاب در حال پرورش ماهیچه های خود و ورزش کردن است. این تصاویر دیدنی توسط یک عکاس آلمانی با نام " گرت وگن" در بیسپگاردن سوئد تهیه شده است. گرت در این باره گفت : " این سنجاب ها دوست من هستند. من عاشق آنها هستم."

 
 
 
 
 
 
این تصاویر این سنجاب را در حال بلند کردن اجسام مینیاتوری و کوچک نشان می دهد. در یکی از این تصاویر مشاهده می شود این حیوان وزنه های چوبی دمبل مانند را مثل یک وزنه بردار از زمین بلند کرده و بالای سر برده است. در تصویر جالب دیگر این سنجاب در حالی که به هوا پریده و وزنه های چوبی را در دست دارد دیده می شود. این تصاویر آنقدر طبیعی به نظر می رسند که بیننده با دیدن آن تصور می کند این سنجاب در حال پرورش ماهیچه های خود و ورزش کردن است. این تصاویر دیدنی توسط یک عکاس آلمانی با نام " گرت وگن" در بیسپگاردن سوئد تهیه شده است. گرت در این باره گفت : " این سنجاب ها دوست من هستند. من عاشق آنها هستم."