اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد با حضور متهم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به صورت علنی برگزار شد.