تشکیل خانواده از انتخاب همسر شروع می شود اما همین اتفاق به کلام ساده است وقتی پای اجرا به میان می آید. دشواری هایش نمایان می شود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سنت‌‌های غلط در زناشویی بنیان خانواده را در آستانه تزلزل قرار می دهند. بعضی از خانواده ها سنت های فرهنگی خود را حفظ کرده و آنها را به دیده احترام می نگرند و عمل می نمایند.

سنت‌های غلط در زناشویی مثال های مختلفی دارد. از جمله سنت های غلط پدرسالاری، پدربزرگ سالاری و زن سالاری است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.

سنت‌های غلط در زناشویی مثال برجسته اش مردسالاری است. مرد در خانه تصمیم گیرنده است و زن باید از او اطاعت کند و به طور کلی مرد سالاری حاکم بر خانواده است و به خانواده و توصیه های دکتر اهمیت نمی دهد. در این خانواده دختر داشتن یک نوع بدشانسی است. از یک مرد مخالف با دختر پرسیده شد که چند بچه داری گفت یکی، آن چهار دختر که به حساب نمی آیند! پدر چنین خانواده ای تحصیل دختران را ضروری نمی داند و معتقد است که کار آن ها بچه داری و خانه داری است. دخترها را به صورت های مختلف تحقیر می کنند و آنان را به اسامی ضعیفه ، ناقص الأیمان و نظایر آن می خوانند - مردها از گرفتن چند زن ابا ندارند، انجام ازدواج موقت برای مردانه عیب نیست، زورگویی و دیکتاتوری به زن و بچه از مشخصات خانواده مرد سالاری است، بی بند و باری و فساد و دیر آمدن شوهران به خانه چندان مهم نیست ولی کوچکترین خطا از سوی زن مصیبتی بزرگ است و به شدت با آن برخورد می شود. زن ها را به عنوان موجوداتی که باید کار کنند و سهم ندارند می شناسند. مرد در ثروت زن و مصرف آن دخالت می کند و هیچ استقلال و شخصیتی برای او نیست.

سنت‌های غلط در زناشویی البته فقط مردسالاری نیست. در بعضی از خانواده ها زن سالاری است و زن حاکم بر خانه است و او است که حرف اول و آخر را می زند و کسی حق ارائه نظر دیگری ندارد.

زناشویی

سنت غلط  پدربزرگ سالاری

 

در خانواده پدربرزگ سالاری که پدر بزرگ و پسران و دختران، عروسها و دامادها هر یک در یک یا دو اطاق ساکن بوده و همه با هم زندگی می کنند؛ استقلال عروس، داماد و بچه ها محدود و پدر بزرگ از موقعیت خاصی برخوردار است.

اهمیت توجه به سنت های خانوادگی هنگام انتخاب همسر

 

دختر و پسری که بخواهند ازدواج کنند ، بایستی در مورد خانواده مورد نظر خود تحقیقی نمایند و در صورت وجود سنت های مشابه آنچه گفته شد جای خود را در خانواده مشخص و ارزیابی کنند و چنانچه حاضر به پذیرش أنها نیستند از گرفتن همسر از چنین خانواده هایی امتناع ورزند.