عکسی که سارا و نیکا فرقانی با جواد عزتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است