پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 

5c62a7b52d0aa_2019-02-12_14-32
جدول امتیاز خودرو های تولید شده در دی ماه 97 به ترتیب کیفیت در جدول زیر آمده است.

 

 

منبع: عصر ایران