بر اثر وقوع طوفان مکونو در جنوب عمان 6 نفر کشته و دستکم 40 نفر ناپدید شدند.