پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
جسد باد کرده یک نهنگ که شبیه یک موجود بیگانه  شده

به گزارش مثلث آنلاین و به نقل از  نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این دو ساعاتی پس از ترک بندر ماهیگیری از دور شیئی عظیم و شناور روی آب را مشاهده می‌کنند. به خیال این که این شناور عظیم، یک قایق ماهیگیری دیگر است به آن نزدیک می‌شوند. پس از مدتی به نظرشان میرسد که احتمالا یک بالون از آسمان سقوط کرده است و احتمالا نیاز به کمکشان دارد بنابراین شتاب خود را بیشتر می‌کنند اما هر چه به این جسم صورتی رنگ و گرد نزدیک می‌شوند ترسی عجیب وجودشان را فرا می‌گیرد! جسمی شبیه به سر یک موجود بیگانه با یک چشم هولناک در پیشانی آن که به شکلی عجیب به آن ها خیره شده است.

به هر حال ماهیگیران داستان ما چون در وسط آب بوده اند دل را به خشکی می‌زنند و عزمشان را جزم می‌کنند تا سر از ماجرا دربیاورند. وقتی به این جسم کاملا نزدیک شدند و از زاویه ای کنار تر به آن نگاه می‌کنند متوجه می‌شوند که جانور فضایی مورد نظر در حقیقت جسد یک نهنگ عظیم الجسه یا همان «وال» است.

شاید با دیدن این تصویر به گذشتگان و مسافران قدیمی دریایی بتوانیم حق بدهیم تا از سفرهای خود افسانه های هولناک و جذابی از برخورد با موجودات عجیب و غریب که هرگز ردپای دیگری از آن ها در آب و خشکی پیدا نشده، برای آیندگان تعریف کنند.

افراد کمی با چرخه مرگ وال ها در اقیانوس مواجه می‌شوند. وال ها بر خلاف برخی از انواع نهنگ در ساحل نمی‌میرند و درست در زیر آب های عمیق اقیانوس به پایان زندگی شان می‌رسند. پس از مرگ به دلیل وجود مخازن و آبشش های عظیم الجسه در این پستاندار دریایی، بدن شروع به بادکردن می‌کند و وال در کف آب شناور می‌شود. پس از مدتی این مخازن بر اثر پوسیدگی سوراخ و ذره ذره جسد را به پایین آب می‌کشد. در این فرآیند میلیاردها سلول این جانور یک چرخه غذایی عظیم را در آب و کف اقیانوس به وجود می‌آورد و هزاران نوع موجود کوچک یا ذره بینی مشغول تغذیه از این جاندار عظیم الجسه می‌شوند. به این نوع از اکوسیستم دریایی اصطلاحا سقوط وال گفته می‌شود.