مراسم ختم شهدای حافظ امنیت ناجا با حضور لاریجانی (عکس)
مراسم ختم شهدای حافظ امنیت ناجا با حضور لاریجانی (عکس)
مراسم ختم شهدای حافظ امنیت ناجا با حضور لاریجانی (عکس)
مراسم ختم شهدای حافظ امنیت ناجا با حضور لاریجانی (عکس)
مراسم ختم شهدای حافظ امنیت ناجا با حضور لاریجانی (عکس)
مراسم ختم شهدای حافظ امنیت ناجا با حضور لاریجانی (عکس)

منبع: میزان