سرپرست شهرداری تهران در جلسه نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر گفت: شهرداری را با بدهی فراوان و هزینه ماهانه 470 میلیارد تحویل گرفتیم. با شناسایی مجاری نشتی پول ضمن پرداخت حقوق و مزایای معوق، 400 میلیارد بیمه و مالیات معوق و 5200 میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کردیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محمود صادقی: پرداخت 5200 میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته شهرداری

نماینده تهران از پرداخت 5200 میلیارد تومان از بدهی‌های دوران گذشته شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از  ایسنا، محمود صادقی در توئیتی به توضیحاتی درباره نشست روز گذشته نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر تهران پرداخت.

وی در این توئیت نوشت:

«سرپرست شهرداری تهران در جلسه نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر گفت: شهرداری را با بدهی فراوان و هزینه ماهانه 470 میلیارد تحویل گرفتیم. با شناسایی مجاری نشتی پول ضمن پرداخت حقوق و مزایای معوق، 400 میلیارد بیمه و مالیات معوق و 5200 میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته را پرداخت کردیم.»

بعدازظهر روز گذشته مجمع 51 نفره از نمایندگان پایتخت و اعضای شورای شهر، اولین نشست مشترک در سال جدید را برای بررسی مسائل مربوط به تهران و استعفای نجفی برگزار کردند.