نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری امروز در اعتراض به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم طومارهایی را به مجلس آوردند و پهن کردند. اما لاریجانی فرمان جمع کردن آن را داد و گفت: حقوق می‎گیرید که بحث کنید و رای دهید! با زور که نمی‎شود کسی را قانع کرد!