خواهر و خواهرزاده مسیح علی نژاد در راهپیمایی 22 بهمن مردم بابل شرکت کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خواهر و خوهرزاده مسیح علی نژاد خبرنگار ساکن خارج از کشور که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند در راهپیمایی امروز بابل حضور یافتند.

در حالی که معصومه علینژاد قمیکلایی که خود را مسیح علی نژاد معرفی می‌کند و با پروژه‌های سرویس های امنیتی غربی به صورت شبانه روز برای مبارزه با حجاب اسلامی و همچنین جمهوری اسلامی همکاری می کند شرکت خانواده وی در راهپیمایی 22 بهمن قابل توجه است.