سپاه یکی از ارکان امنیت ملی ایران است

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهاجرانی در بی بی سی گفت:

اقدام ترامپ علیه سپاه، توهین به همه ایرانیان است

این اقدام منجر به تقویت سپاه می شود

سپاه یکی از ارکان امنیت ملی ایران است

در شرایط فعلی نباید با آمریکا مذاکره کرد