پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
 گفت و گو محسن هاشمی  رئیس شورای شهر تهران با خبرنگاری در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
 گفت و گو اعضاء شورای شهر تهران با خبرنگاران در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
 محسن هاشمی  رئیس شورای شهر تهران در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
بهاره آروین در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
سخنرانی محمد جواد حق شناس در شصت وششمین جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
احمد مسجد جامعی در  شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
خبرنگاران حاضر در  شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
شهربانو امانی در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
سخنرانی سید حسین رسولی در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
 شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
سخنرانی احمد مسجد جامعی در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران
 محسن هاشمی  رئیس شورای شهر تهران در شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران

 

 
 
شصت وششمین جلسه شورای شهر تهران، صبح یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی برگزار شد. رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیگیری مطالبات شهر از سوی شورا انجام نمی‌شود، گفت: شهردار جدید تهران تازه مستقر شده است و ما نمی توانیم وعده های شهردار گذشته را از شهردار جدید مطالبه کنیم.
عکس: علی خارا / فارس