پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
مجله فرانسوی «ژئوهیستوری» شماره اکتبر و نوامبر 2017 (مهر و آبان 1396) خود را به ایران اختصاص داده است. تصاویر بی‌نظیر پنج دوره تاریخ ایران را در صفحات مختلف این مجله ببینید.