پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اجرای سمفونی مقاومت توسط مجید انتظامی و حضور پسر احمدی نژاد

 
پسر احمدی نژاد در کنسرت +عکس

عکسهای پسر احمدی نژاد کنسرت موسیقی

عکسهای پسر احمدی نژاد کنسرت موسیقی

عکسهای پسر احمدی نژاد کنسرت موسیقی