پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
واکنش بامزه «رضا داودنژاد» به جایگزینی «فوتبال برتر» بجای «نود»

 

 رضا داودنژاد با انتشار این عکس نوشت: 
Made in china
#گزارشگر_فوتبال
#نود
#عادل_فردوسی_پور #فوتبال
#برنامه_نود
#نه_به_حذف_عادل
#عادل_حذف_شدنی_نیست