سمانه پاکدل، بازیگر جوان ایرانی با انتشار این تصویر به همراه همسرش، اینستاگرام خود را بروز کرد.