نگار جواهریان در اولین پست پس از تولد دخترش در کانادا تصویری از خودش را در حالی که لبخند به لب دارد در اینستاگرام منتشر کرد.