تصویری از کتایون ریاحی با عینک عجیب و تا به تایش را مشاهده می کنید!

آیا این خبر مفید بود؟