لیلا اوتادی نوشت : شروع فیلمبرداری فیلم جعبه_کوچک_فلزی در مهرشهر کرج