فرهاد مجیدی 4 سال پیش در چنین روزی از فوتبال خداحافظی کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایلنا، هفتم آبان ماه 1392 بود. ورزشگاه آزادی روز خلوت خود را پشت سر می گذاشت. گویی هیچ کس خبر نداشت چه اتفاقی در شرف رخ دادن است.

دقیقه 89 بازی با مس کرمان شد آنچه نباید می شد. تابلوی تعویض بالا رفت. شماره 22 به جای شماره 7. فرهاد مجیدی از زمین خارج شد و جای خود را به علیرضا واحدی نیکبخت داد. مجیدی به سمت قلعه نویی رفت و او را در آغوش گرفت و چند کلامی با او به صحبت پرداخت. هنوز هم کسی نمی توانست حدس بزند چه پیشامدی در راه است.

مجیدی به سمت نیمکت نرفت. پیراهنش را در آورد و به سمت گوشه زمین رفت. پچ پچ های قبل از بازی به حقیقت پیوسته بود. فرهاد در عین ناباوری و شک اندک حاضرین در ورزشگاه، همبازیان و بینندگان تلویزیونی قصد داشت از فوتبال خداحافظی کند. هواداران شستشان خبر دار شد. صدای فرهاد نرو فرهاد نرو ورزشگاه را پر کرد؛ آنهم در لحظاتی که بازی استقلال و مس در جریان بود. دوربینها بازی را رها کرده بودند و کاپیتان محبوب آبی ها را نشان می داد.

مجیدی غریبانه چهارگوشه را بوسید و با چشمانی اشکبار در دراماتیک ترین روز ورزشگاه آزادی، به رختکن رفت. فرهاد در رختکن با هم بازی های خود خوش و بش کرد و دوباره با اسکورت برادرش و چند بازیکن و امیر قلعه نویی به زمین برگشت. برگشت تا التیام بخش دل هواداران باشد. برخی از آنها آنقدر ناراحت بودند که علیه فرهاد شعار هم می دادند و از او گله داشتند اما تصمیم کاپیتان قطعی بود. قطعی تر از مهر 91 که خداحافظی کرد و دوباره برگشت.

حالا امروز 4 سال از خداحافظی شماره 7 می گذرد. شماره هفتی که جایش بیش از هر زمانی در استقلال خالیست. تیمی که مهاجم ندارد؛ گل نمی زند؛ توانایی بردن ندارد و جای خالی یک بزرگتر در آن به شدت محسوس است. تنها دلخوشی استقلالی ها روزی است که فرهاد برگردد و سکان دار این تیم پرطرفدار شود.

روز شوم استقلالی ها از راه رسید؛ 4 سال از خداحافظی 7 مقدس گذشت(عکس)

روز شوم استقلالی ها از راه رسید؛ 4 سال از خداحافظی 7 مقدس گذشت(عکس)

روز شوم استقلالی ها از راه رسید؛ 4 سال از خداحافظی 7 مقدس گذشت(عکس)

روز شوم استقلالی ها از راه رسید؛ 4 سال از خداحافظی 7 مقدس گذشت(عکس)

روز شوم استقلالی ها از راه رسید؛ 4 سال از خداحافظی 7 مقدس گذشت(عکس)

روز شوم استقلالی ها از راه رسید؛ 4 سال از خداحافظی 7 مقدس گذشت(عکس)