ه دلیل عدم پرداخت طلب پرسپولیس به بازیکن اسبق خود نامه اخطار AFC به باشگاه پرسپولیس ارسال شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامه اخطار AFC و صدور مجوز پروانه حرفه ای ایران به باشگاه پرسپولیس بابت طلب مهدی جعفر پوربازیکن سابق پرسپولیس ارسال شد.

به گفته وکلیل جعفرپور به دلیل عدم پرداخت طلب ۱۲۰ میلیون تومانی باشگاه پرسپولیس به مهدی جعفرپور نامه اخطار AFC به باشگاه پرسپولیس ارسال شد تا مدیران جدید باشگاه هرچه زودتر به فکر پرداخت بدهی باشگاه پرسپولیس به مهدی جعفرپور شوند.

در صورت عدم پرداخت طلب مهدی جعفرپور از سوی باشگاه پرسپولیس AFC جریمه را در نظر خواهد گرفت.