عکسی که لیلا‌بلوکات به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است