عکسی که سارا خوئینی ها به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است.