وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین مسائل منطقه و فلسطین را بررسی کردند. محمد جواد ظریف در این تماس تلفنی ضمن محکومیت قاطعانه طرح تحمیلی و خائنانه ترامپ موسوم به معامله قرن، از موضع اجماعی مردم و رهبران فلسطینی در مخالفت با طرح یکجانبه مذکور حمایت و بر ضرورت وحدت و همبستگی گروه های فلسطینی در مقابله همه جانبه با این توطئه بزرگ قرن تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن تشریح موضع ایران در حمایت از مبارزات بحق و مشروع مردم فلسطین در مقابله با اشغالگران صهیونیست، ضرورت تحرک گسترده مردم و کشورهای اسلامی را در برابر طرح های شیطانی آمریکایی - صهیونیستی یادآور شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین مسائل منطقه و فلسطین را بررسی کردند.
محمد جواد ظریف در این تماس تلفنی ضمن محکومیت قاطعانه طرح تحمیلی و خائنانه ترامپ موسوم به معامله قرن، از موضع اجماعی مردم و رهبران فلسطینی در مخالفت با طرح یکجانبه مذکور حمایت و بر ضرورت وحدت و همبستگی گروه های فلسطینی در مقابله همه جانبه با این توطئه بزرگ قرن تاکید  کرد.
 رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن تشریح موضع ایران در حمایت از مبارزات بحق و مشروع مردم فلسطین در مقابله با اشغالگران صهیونیست، ضرورت تحرک گسترده مردم و کشورهای اسلامی را در برابر طرح های شیطانی آمریکایی - صهیونیستی یادآور شد.