حامد بهداد به تازگی در اینستاگرام عکسی منتشر کرده است که تازه از خواب بیدار شده است.