ویدئویی از حرکات موزون شخصی که شباهت زیادی به بشیر حسینی یکی از داوران عصر جدید، در فضای مجازی منتشر شده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به تازگی ویدئویی از شخصی که شباهت زیادی به بشیر حسینی جامعه شناس و داور عصر جدید در فضای مجازی منتشر شده است، این شخص که هم از نظر چهره و صدا شباهت زیادی به داور عصر جدید دارد در خیابان در حال انجام حرکات موزون است.

جالب اینجاست که این شخص به قدری به بشیر حسینی شباهت دارد که به سختی می توان متوجه این شد که او داور عصر جدید نیست.

بشیر حسینی