نخستین جلسه رسیدگی به پرونده محمد امامی آغاز شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نخستین  جلسه  رسیدگی  به پرونده  محمد امامی امروز_  دوشنبه  در شعبه سوم دادگاه  ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

محمد امامی یکی از متهمان اصلی فساد بانک سرمایه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان است؛ حجم ریالی فساد صورت گرفته در این پرونده بنابر روایت‌های مختلف از ۸ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.