جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت۲۲ مهر ۹۹ با حضور رئیس جمهور برگزار شد.