دختر 17 ساله توسط خانواده اش اجاره مردان داده می شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پلیس هند 4 مرد را به جرم اجاره دادن دختر 17 ساله برای همخوابی دستگیر کرد.

گزارش پلیس حاکی از آن است که پدر ، دو عمو و پسرعموی دختر 17 ساله او را مجبور به رابطه جنسی با مردان کردند تا در ازای این همخوابی پول به دست بیاورند.

با شکایت دختر 17 ساله به اداره پلیس و افشای این راز ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و متهمان این پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

در ابتدا مجرمان منکر این اتفاق شدند و مدعی شدند که دختر 17 ساله برای فرار از ازدواج این بهانه را آورده تا آن ها را به دردسر بیاندازد اما معاینه پزشکی قانونی تجاوز و همخوابی های اجباری را تایید کرد.

در حال حاضر رسیدگی به این شکایت آغاز شده است.