رکنا: 4 سارق در روز روشن به یک پیرزن حمله کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

    به گزارش رکنا، چند روز قبل پیرزنی در حال رفتن به داخل خانه خود بود که مورد حمله 4 سارق موتور سوار قرار گرفت.به نظر می رسید این زن از خرید برگشته است که در روز روشن و درست مقابل خانه خود مورد هجوم سارقان قرار گرفت.سارقان بی رحم پیرزن را کشان کشان روی زمین کشیدند و بعد از سرقت از او، سوار بر موتورسیکلت پا به فرار گذاشتند.

  •  

شنیده ها حاکی از آن است که این سرقت در منطقه قیامدشت صورت گرفته است.