وزیر بهداشت:

۶۷ میلیون در کشور از نظر ابتلا به کرونا غربالگری شدند. این رقم در دنیا بسیار مورد توجه همه افکار عمومی در سطح جهان و آن‌هایی که اقدامات بهداشتی انجام می‌دهند قرار گرفته است

آرشیو
آرشیو

بیشتر