رئیس شورای راهبردی روابط خارجی رهبری با بیان اینکه برخی از کشورهای کشورهای اسلامی نه تنها وابسته به آمریکا بلکه تحقیر میشوند، یادآورشد: به یکی از چهره های فرانسه گفتم مقاومت می‌کنیم و حاضر نیستیم عزت خود را بفروشیم و می‌خواهیم پیروز شویم.

آرشیو
آرشیو

آرشیو