حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با «مثلث‌آنلاین»:

حسن هانی‌زاده گفت: اکنون توپ در زمین آژانس و اتحادیه اورپاست تا از سفر آقای گروسی به تهران در جهت رفع مشکلات فی‌مابین استفاده کنند.

  • «مثلث‌آنلاین» گزارش می‌دهد:

    بسیاری از کارشناسان معتقدند حل مسایل باقی مانده پادمانی میان ایران و آژانس به حل سیاسی موضوعات میان ایران و آمریکا بستگی دارد، اما آیا ایران و آمریکا در موقعیت یک تفاهم سیاسی هستند؟

آرشیو
آرشیو