گفت‌وگوی منتشر نشده با محمدرضا شجریان

حمیدرضا عاطفی در روزنامه شرق گفت و گویی منتشر نشده از استاد شجریان را در سالروز تولد ایشان منتشر کرده است درآمد: «به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، نه زمان را درد کسی، نه کسی را درد زمان، بهار مردمی‌ها طی شد، زمان مهربانی دِی شد، آه از این دم سردی‌ها خدایا» (جواد آذر)

آرشیو
آرشیو

بیشتر