ابوالفضل ظهره‌وند:

ابوالفضل ظهره‌وند گفت‌وگو گفت: افغانستانی که من سی‌سال پیش دیدم با افغانستانی که بعد دیدم اصلا قابل مقایسه نیست و این جامعه اصلا حاضر نیست به گذشته برگردد.

  • «مثلث‌آنلاین» گزارش می‌دهد

    رئیس شورای روابط خارجی آمریکا به تازگی گفته است: آمریکا 75 سال در جهان به چالش‌های ژئوپولیتیک پرداخت اما در این مدت به چالش‌های جهانی نپرداخت.

آرشیو
آرشیو