در نشست سران قوا مورد تاکید قرار گرفت:

سران قوای سه‌گانه در نشست مشترک بر ضرورت هوشیاری هر چه بیشتر ملت فهیم ایران در برابر خبرسازی‌های بدون سند و دروغپردازی‌های دشمنان تأکید کردند.

آرشیو
آرشیو