امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با «مثلث‌آنلاین»:

یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: خروج از برجام صرفا به نام ترامپ تمام شد؛ در صورتی که هیئت حاکمه آمریکا این تصمیم را گرفت. آمریکا تصمیم به خروج به برجام نگرفت که بعد از چندسال به آن برگردد.

آرشیو
آرشیو