تحلیل احمدزیدآبادی از وضعیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان در غیاب سید حسن خمینی

احمد زیدآبادی نوشت: شاید اصلاح‌طلبان به دلیل کوششی که برای بی‌اعتبار کردن آقای عارف به خرج داده‌اند، حاضر به حمایت از وی نشوند، اما در آن صورت، خلاف اصول چهارگانۀ خود عمل کرده‌اند!

آرشیو
آرشیو

بیشتر