اگر هرچه پول و طلا دارید به ما ندهید، ماشینتان را نابود می‌کنیم.» دزدانی که شمشیر و گرز به دست داشتند با گفتن این جمله از راننده‌های ماشین‌های گران‌قیمت زورگیری می‌کردند اما در نهایت دستگیر شدند. گفت‌وگو با یکی از آنها را بخوانید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

چهارشنبه 25 خرداد 1401 , 12:04

درباره شگردتان بیشتر توضیح بده؟

ما 4نفر هستیم که معمولا در قالب گروه 2نفره سوار بر موتور شده و راهی سرقت می‌شدیم. اغلب به خیابان‌های شمال و شمال شرق پایتخت می‌رفتیم. وقتی هوا کاملا تاریک بود، طعمه‌هایمان را از میان رانندگان خودروهای مدل بالا انتخاب می‌کردیم. بعد با شمشیر، گرز یا قداره طعمه‌هایمان را تهدید کرده و می‌گفتیم اگر حرفی بزنند ماشینشان را نابود می‌کنیم. آنها هم از ترس هرچه داشتند به ما می‌دادند.

تا به حال کسی را هم زخمی کردید؟

نه طعمه‌هایمان با دیدن شمشیر و گرز و هیکل ما وحشت می‌کردند و حرفمان را گوش می‌دادند. البته الان ظاهرا از دستگیری ما خیلی خوشحال شده‌‌اند.

چطور؟

یکی از آنها مردی بود که پسرش هم همراهش بود. امروز او را در محوطه پلیس دیدیم. پسرش خیلی خوشحال بود که ما دستگیر شده‌ایم و پدرش می‌گفت از روزی که ما سرقت را انجام دادیم او به‌شدت ترسیده و شب‌ها نمی‌توانست بخوابد.

یعنی به کودک هم رحم نکردید؟

پدرش را تهدید کردیم و پسرش هم با دیدن ما وحشت کرده بود. در حال بازی با تبلتش بود که تبلت او را هم سرقت کردیم.

انگیزه‌تان چه بود؟

پول. من سابقه‌دار و بیکارم. از سوی دیگر همسرم طلاق گرفته و سال‌هاست که ناچارم مهریه او را هم بپردازم. می‌دانم اشتباه است اما راهی جز سرقت به ذهنم نرسید.