رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ۵ نوجوان هنگام شنا در حوض انبار روستای سیا دک زاهدان دچار غرق شدگی شده و جان خون را از دست دادند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش مشرق، فریبرز راشدی اظهار کرد: ۵ نوجوان هنگام شنا در حوض انبار  روستای سیادک زاهدان به علت عدم آگاهی از عمق و آشنا نبودن به فنون شنا دچار غرق شدگی شده و جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: این حادثه در ساعت ۷:۲۳ صبح امروز به مرکز اورژانس زاهدان اعلام شد.

وی تاکید کرد: حوض انبار، هوتک، رودخانه ها و کانال های آب حریم امنی برای شنا و تفریح نیست خانواده ها بیشتر از فرزندان مراقبت کنند.